Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sympozjum naukowe: Granice prawa do sakramentów. Między kodeksem prawa kanonicznego z 1917 roku a kodeksem z 1983 roku

 

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na sympozjum

GRANICE PRAWA DO SAKRAMENTÓW.
MIĘDZY KODEKSEM PRAWA KANONICZNEGO Z 1917 ROKU A KODEKSEM Z 1983 ROKU

czwartek, 16 listopada 2017 r., godz. 9.30
Aula Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
Kraków, ul. Stradomska 4 

 

PROGRAM
9.30 powitanie gości – ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Dziekan WPK UPJPII
otwarcie sympozjum – Jego Ekscelencja abp prof. Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz UPJPII
słowo wprowadzające – ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, Prorektor UPJPII

SESJA I
prowadzący – ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk, prof. UPJPII
10.00 Kryteria dopuszczania dzieci do pierwszej komunii świętej - ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. UKSW Warszawa
10.30 Czy do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczne jest używanie rozumu? - dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, UPJPII Kraków
11.00 Od amencji do bordeline. Dopuszczenie do małżeństwa osób z zaburzeniami natury psychicznej? - ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM Olsztyn
11.30 dyskusja
12.00 przerwa

SESJA II
prowadzący – ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM
12.30 Kandydaci do święceń ze skłonnościami homoseksualnymi - ks. dr Jan Słowiński, UAM Poznań
13.00 Sakrament namaszczenia chorych – dla jakich chorych? - ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL Lublin
13.30 dyskusja
14.00 podsumowanie i zamknięcie sympozjum

 

Galeria

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018