Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Nowy numer Annales Canonici

Ukazał się nowy numer czasopisma Annales Canonici Tom 13 (2017) 

 

Spis treści: 

ARTYKUŁY

Urząd dziekana w aspekcie prawnokanonicznym
Jerzy Adamczyk

I precetti ecclesiali – la pastorale e il diritto tra universale e particolare    
Jan Dohnalik 

Dykasteria ds. Laikatu, Rodziny i Życia Geneza, zadania i struktura  
Jan Dyduch        

Rady, które wspierają biskupa diecezjalnego
Stanisław Iwańczak        

Kilka uwag do znowelizowanych Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski w kontekście zasad techniki legislacyjnej oraz znowelizowanego art. 240 § 1 kodeksu karnego 
Piotr Kroczek     

Chrzestni, świadkowie bierzmowania i świadkowie zawarcia małżeństwa. Pespektywa ekumeniczna 
Piotr Majer 

Concetto di responsabilità oggettiva nell’ordinamento canonico 
Przemysław Michowicz 

Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim?
Bartłomiej Pieron            

Rationabilitas e revisione del Codice piobenedettino. Un confronto con il pensiero di Eugenio Corecco 
Chiara Minelli    

Zawieszenie, umorzenie oraz zrzeczenie w procesie małżeńskim w kontekście procesowej reformy papieża Franciszka z 2015 roku
Tomasz Rozkrut

Przynależność do Kościoła łacińskiego. Komentarz prawnoprównawczy do kan. 111 i kan. 112 CIC, zmienionych przez motu proprio papieża Franciszka De concordia inter Codices z 2016 roku 
Piotr Skonieczny              

Impedimentum clandestinitatis. Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa 
Andrzej Sosnowski          

 

RECENZJE

Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco, ed. María Elena Olmos Ortega 
Andrzej Wójcik  

 

SPRAWOZDANIA

Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle Posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka – listopadowe sympozjum zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  
Ozeasza Pozimska 

Wyjazd naukowy studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII do Rzymu (14–21 maja 2017)
Elżbieta Kruk

 

Wersja elektroniczna czasopisma

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019