Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Wyjazd naukowy studentów Wydziału do Rzymu (12-18.06.2019 r.)

 

   Studenci V roku studiów magisterskich Wydziału Prawa Kanonicznego w dniach 12-18 czerwca 2019 r. uczestniczyli w wyjeździe naukowym do Rzymu. Opiekę merytoryczną z ramienia Wydziału sprawował ks. dr Marcin Wolczko, pełniący funkcję p.o. Prodziekana. Celem wyjazdu były spotkania z pracownikami watykańskich dykasterii i sądów. Wiedza teoretyczna pozyskana dzięki wykładom na UPJPII mogła zostać uzupełniona o praktyczne doświadczenie - rzeczywiste zetknięcie się z konkretną pracą watykańskich kanonistów. 
   Pierwszym miejscem odwiedzonym przez studentów 15 czerwca była Papieska Komisja ds. Teksów Prawnych. Spotkaniu przewodniczył podsekretarz Mons. Markus Graulich SDB, który opowiedział o pracy Komisji, a także odpowiadał na liczne pytania studentów. Z pracy w Trybunale Roty Rzymskiej opowiedział ks. dr Grzegorz Erlebach oprowadzając studentów po kolejnych kancelariach, w których pracę wykonywali notariusze. Szerzej o zakresie swojej pracy opowiedział pierwszy notariusz - ks. dr Tomasz Kubiczek. Na koniec studenci wzięli udział w modlitwie Anioł Pański, której przewodniczył Dziekan Roty mons. Pio Vito Pinto. Kolejnym ważnym miejscem była Penitencjaria Apostolska. Ks. dr Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii, przedstawił pracę Trybunału, którego głównym zadaniem jest służba na rzecz miłosierdzia.
   Następnego dnia, tj. 16 czerwca studenci rozpoczęli dzień od udziału w Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka. Później odwiedzili Kongregację ds. Świętych, gdzie spotkali się z ks. dr. Bogusławem Turkiem, znanym z wykładów gościnnych na UPJPII., który przypomniał o zadaniach i pracy Kongregacji. 
   Kolejny dzień rozpoczął się od Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra, transmitowanej przez Radio Watykańskie. Tego dnia miała miejsce wizyta w Kongregacji Nauki Wiary, która rozpoczęła się od krótkiego spotkania się z prefektem kard. Luisem Ladarią SJ. O pracy Kongregacji opowiedział natomiast ks. dr. Krzysztof Cisek skupiając się na szczegółowym opisie procedury stosowanej w przestępstwach zarezerwowanych KNW. Spotkanie zakończyło się odwiedzeniem cmentarza Campo Santo Teutonico. W Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej studentów przywitał ks. dr Paweł Malecha, substytut promotora sprawiedliwości, a także bp Giuseppe Sciacca, sekretarz Sygnatury. Spotkanie miało charakter roboczy w oparciu o formularz wysyłany co roku przez Sygnaturę do wszystkich sądów diecezjalnych. Opowiadając o pracy w Syganurze ks. dr. Malecha nawiązał także do swojego wystąpienia podczas IX Ogólnopolskiego Forum Sądowego w Gródku nad Dunajcem, którego był gościem. Ważne spotkanie miało również miejsce w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Bardzo ciepło przyjął studentów Ambasador J. E. Janusz Kotański wraz z małżonką. Państwo Kotańscy opowiedzieli o swojej pracy na rzecz promowania Polski i Polaków w Watykanie i Rzymie.
   Pozostały czas studenci przeznaczyli na odwiedzenie papieskich uniwersytetów - Gregoriany, Urbaniany oraz Angelicum, a także zwiedzanie zabytków Wiecznego Miasta i delektowanie się rzymskim klimatem.

Danuta Krupa

 

GALERIA
 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019