Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Annales Canonici

W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej Wydział Prawa Kanonicznego wydaje periodyk „Annales Canonici”. Ten specjalistyczny rocznik prawniczy jest skierowany do środowisk akademickich, praktyków prawa kanonicznego, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani dziedziną prawa kościelnego. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty dotyczące zagadnień prawa kanonicznego w Kościele powszechnym oraz w Kościołach partykularnych. 

Aktualny numer: Tom 14 (2018) I


Numery archiwalne

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019