Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Nowy numer Annales Canonici

Ukazał się nowy numer czasopisma Annales Canonici: Tom 12 (2016) 

Spis Treści: 

ARTYKUŁY

Urząd kierownika duchowego w wyższym seminarium duchownym    
Jerzy Adamczyk

Kryteria oceny ekspertyzy psychologiczno-psychiatrycznej w kanonicznym procesie małżeńskim z tytułu niezdolności psychicznej    
Mariusz Czajkowski

Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief     (ENGLISH)
Nicolae V. Dură

Fundamentalne zasady inspirujące aktualny Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie    
Jan Dyduch

Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku    
Piotr Kroczek

Pogrzeb symboliczny po donacji zwłok na cele naukowe – aspekty prawnokanoniczne    
Piotr Majer

Kanoniczne postępowanie administracyjne: zarys problematyki na przykładzie wartości dowodowej środków komunikacji elektronicznej    
Przemysław Michowicz

Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego    
Bartłomiej Pieron

Upoważnienia habitualne (facultates habituales) – wprowadzenie do problematyki    
Piotr Skonieczny

 

KOMENTARZE, UWAGI I OPINIE

Czy kapłan będący szafarzem sakramentu, może jednocześnie pełnić funkcję ojca chrzestnego?    
Piotr Kroczek

Opinia dotycząca § 4 Regulaminu wyboru dziekanów i prodziekanów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 roku    
Piotr Kroczek

 

RECENZJE

Monika Gwóźdź, Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych,    
Piotr Kroczek 

Maia Luisi, Gli istituti misti di vita consacrata. Natura, caratteristiche e potestà di governo    
Przemysław Michowicz 

Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, 900 Years of the „Pie Postulatio Voluntatis”: Stimulus for a Renewal    
Andrzej F. Dziuba 

Penitenzieria Apostolica, Penitenza e Penitenzieria tra umanesimo e rinascimento. Dottrine e prassi dal Trecento agli inizi dell’eta Moderna (1300–1517)    
Andrzej F. Dziuba

Maria d’Arienzo, L’obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca    
Przemysław Michowicz

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z wyjazdu naukowego studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do Rzymu w dniach 17–24 maja 2016 roku    
Karolina Mazur

Słowo dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podczas prezentacji Praktycznego komentarza do listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka    
Tomasz Rozkrut

 

Wersja elektroniczna czasopisma

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018