Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

II miejsce naszych studentów na Konkursie Prawa Kanonicznego

Jak co roku w Warszawie odbył się konkurs organizowany przez Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Tym razem tematyka konkursu objęła sakrament pokuty w wymiarze materialnym i karno – procesowym (tj. księgę IV tytuł IV KPK, przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty, kwestię uwolnienia z kar zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym).

W tegorocznej siódmej edycji konkursu wzięły udział drużyny z czterech Uczelni: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Klasyfikacja drużynowa przedstawiała się następująco:
I miejsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
II miejsce - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
III miejsce - Katolicki Uniwersytet Lubelski

W klasyfikacji indywidualnej na podium znaleźli się:
Magdalena Stelmach (UKSW)
Jonasz Chudobski (UAM)
Małgorzata Chojara – Sobiecka (UPJPII)

Do Konkursu przystępują trzy osoby z każdej Uczelni. Finał konkursu odbywa się na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Składa się z czterech części: testu, odpowiedzi na pytania otwarte, dłuższej wypowiedzi pisemnej na podany temat oraz rozwiązywania kazusu. Trzy pierwsze części to indywidualna praca każdego z uczestników, kazus jest rozwiązywany w grupach.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018