Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa


Katedra norm ogólnych i teorii prawa jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie. Zgodnie z nazwą katedry celem jej członków jest naukowa refleksja nad I Księgą Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. oraz analogicznymi przepisami zawartymi w Kodeksie kanonów Kościołów wschodnich z 1990 r., a także nad doktryną kanoniczno-teologiczną dotyczącą fenomenu prawa w Kościele – konstrukcji i ontologii kanonicznego porządku prawnego. Badania naukowe prowadzone w katedrze obejmują także zagadnienia metodologii prawa kanonicznego, stanowienia prawa oraz technik legislacyjnych, wykładni i stosowania prawa. W pracach katedry poruszane są także tematy związane z etyką prawniczą oraz interdyscyplinarnymi powiązania prawa z filozofią, naukami politycznymi, socjologią, ekonomią, itd.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019