Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Prawa Osobowego i Ustroju Kościoła


Katedra zajmuje się badaniami nad normami kanonicznymi dotyczącymi osób fizycznych w Kościele, spełniających różnorodne funkcje oraz nad ustrojem hierarchicznym Kościoła, który jest wspólnotą ludu Bożego. Badania te uwzględniają zarówno prawodawstwo powszechne, jak i polskie prawodawstwo partykularne, a także zakorzenione są w doktrynie Vaticanum II.
Rezultatem badań są publikacje książkowe i artykuły oraz udział pracowników katedry w sympozjach i konferencjach naukowych.
W ciągu ostatnich siedmiu lat trzech doktorów, należących do katedry, uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych: ks. Piotr Majer, ks. Piotr Kroczek, ks. Piotr Steczkowski. Aktualnie ks. dr Andrzej Wójcik, pracownik katedry, rozpoczął przewód habilitacyjny.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019