Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego


Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego prowadzi badania nad współczesnym formalnym kościelnym prawem procesowym, tak w jego wymiarze statycznym, jak i dynamicznym. Prawo to, w szczególności normy dotyczące kanonicznego procesu małżeńskiego, zostało w ostatnich latach znacznie zmodyfikowane. Po opublikowaniu przez Stolicę Apostolską instrukcji procesowej „Dignitas connubii” w roku 2005 (zob. T. Rozkrut (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, Sandomierz 2007), która odnosi się do kanonów procesowych zawartych w Kodeksie prawa kanonicznego z roku 1983, papież Franciszek w roku 2015 dokonał istotnych zmian w kanonicznym orzekaniu w przedmiocie nieważności małżeństwa (zob. Papież Franciszek, List apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. List apostolski motu proprio „Mitis et misericors Iesus”, reformujący kanony Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015). Powyższa – bardzo istotna nowelizacja – wymaga pogłębienia doktrynalnego, które ma na celu praktyczne wspomaganie kościelnego wymiaru sprawiedliwości w poprawnej interpretacji kanonicznego prawa procesowego. Przyczyniają się do tego badania pracowników katedry, w tym także organizowane systematycznie, co dwa lata od roku 2004, tzw. „Ogólnopolskie Forum Sądowe” w Gródku nad Dunajcem, dla pracowników sądownictwa kościelnego.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019