Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Prawa o Kościelnej Misji Nauczania i Uświęcania


Katedra Prawa o Kościelnej Misji Nauczania i Uświęcania podejmuje studia nad kościelnym zadaniem nauczania oraz misją uświęcającą Kościoła, a więc tym wszystkim, co objęte jest regulacją Księgi III i IV Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Tematyka zagadnień badawczych i pracy dydaktycznej pracowników Katedry obejmuje zatem przepisy prawa kanonicznego na temat posłuszeństwa Urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, posługi słowa Bożego, a w szczególności głoszenia homilii i katechizacji, działalności misyjnej Kościoła, kształcenia i szkół katolickich, od szkół podstawowych do uniwersytetów kościelnych i katolickich oraz środków społecznego przekazu, w tym obowiązku czuwania nad poprawnością nauczania wiary i moralności, który spoczywa na władzy kościelnej. Spośród zagadnień obejmujących posługę uświęcania, przedmiotem pracy badawczej Katedry są studia nad prawem kanonicznym o sakramentach świętych i sakramentaliach, pogrzebie katolickim, Liturgii Godzin, miejscach i czasach świętych.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019